ABD Hazine Raporu: Kur manipülatörü yok, Çin yakın izlemede

Biden döneminin ilk döviz raporunda; kriterlerin tamamının karşılanmasına rağmen İsviçre, Vietnam ve Tayvan gibi ticaret ortaklarının kur manipülatörü olarak belirlenmesinden kaçınıldı.

Biden döneminin ilk döviz raporunda; kriterlerin tamamının karşılanmasına rağmen İsviçre, Vietnam ve Tayvan gibi ticaret ortaklarının kur manipülatörü olarak belirlenmesinden kaçınıldı. Böylece İsviçre ve Vietnam da kur manipülatörü statüsünden çıkarılmış oldu. Bir ülkenin kur manipülatörü olarak ilan edilmesi için 3 kriter bulunuyor: ABD’ye karşı en az 20 milyar USD ticaret fazlası vermek, cari fazlanın GSYH’ye oranının en az %2 veya üzerinde olması, ülkenin GSYİH'sinin en az %2'si tutarında döviz müdahaleleri…

 

ABD’nin Çin ile ilişkileri noktasındaki boyut belirleyici bir konumda olan bu Hazine raporlarında; Çin yakın izleme potasında olmaya devam ediyor. ABD, devlete ait bankaların faaliyetleri konusunda Çin'e baskı yapıyor. Hazine Bakanlığı, Çin’in devlete ait bankalardaki faaliyetler konusunda daha şeffaf olmadaki “başarısızlığının” yakından izlemeyi gerektirdiğini söyledi. Trump döneminde, Hazine Bakanlığı aniden Çin'i 2019 ortalarında normal raporlama döneminin dışında manipülatör olarak belirledi, ancak beş ay sonra bir ticaret anlaşmasında tavizler kazanmak için etiketi kaldırdı. Trump’ın bu konudaki dayanağı; CNY’nin zayıflatılmasının “rekabetçi devalüasyon” ve Çin’e dış ticarette avantaj sağlıyor olmasıydı. Çin’in para biriminin merkezden hükümet tarafından kumanda edilmesi ve piyasa mekanizmasının fiyatlama üzerindeki etkinliğinin görece az olması ABD’nin bu görüşüne dayanak oluşturuyor.

 

Yakın izlemede olan ülkeler Çin, Japonya, Güney Kore, Almanya, İrlanda, İtalya, Hindistan, Malezya, Singapur, Tayland ve Meksika olarak sıralanıyor. İrlanda ve Meksika listeye yeni giren ülkeler, diğerlerinin hepsi Aralık 2020 raporunda da yer almıştı. Japonya ve Almanya Nisan 2016’dan beri hem yüksek ticaret fazlası (ABD’ye karşı), hem de önemli miktarda cari fazla vermelerinden dolayı listedeler. Güney Kore de benzer şekilde, 2019’da tekrar eşiğin üzerine çıkan ticaret fazlası nedeniyle 3 kriterden 2’sini karşılıyor. İsviçre’yi manipülatör konumuna getiren durum SNB’nin kura müdahaleleriydi, Tayvan için de benzer durum var. Fakat ABD, Çin ile olan ticari mücadelede oynayabileceği bir kart olan Tayvan’ı manipülatör yapmaktan kaçınacaktır.

 

 

Kaynak Tera Yatırım
Hibya Haber Ajansı