Albaraka Türk'te esas sözleşme değişikliği kararı

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş'de esas sözleşme değişikliği kararı alındı.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş'de esas sözleşme değişikliği kararı alındı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Bankamızın kayıtlı sermaye tavanının 2023-2027 yılları (5 yıl) arasında geçerli olmak üzere 5.000.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesi ve bu kapsamda ana sözleşmede gerekli değişikliklerin yapılması hususlarında Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına, izinlerin alınması halinde bankamız ana sözleşmesinin 7. maddesinin tadil metni doğrultusunda değiştirilmesi hususunun yapılacak ilk genel lurulun onayına sunulmasına, kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve ana sözleşmede bu yönde değişiklik yapılması için gerekli bulunan izinlerin temini için Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve ilgili diğer kurumlara başvurulması ve gerekli sair işlemlerin yerine getirilmesi hususunda genel müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.''

Hibya Haber Ajansı