Bosch Fren'de kar payı dağıtım işlemleri

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, kar payı dağıtım işlemleri ertelendi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şunlar dile getirildi:

''17.04.2020 tarihinde resmi gazetede yayınlanmakla yürürlüğe giren 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 12. Maddesi ile 13.1.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na (TTK) Geçici Madde 13 eklenmiştir. TTK'ya eklenen madde 13 gereği sermaye şirketlerinde, 30.9.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem karının yalnızca yüzde 25'ine kadarının dağıtımına karar verilebilir, genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem karının yüzde yirmi 25'ini aşan kısma ilişkin ödemeler 30.09.2020 tarihine kadar ertelenmiştir. 18.09.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2948 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun geçici 13. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süre 3 ay uzatılmıştır. Söz konusu yasal düzenlemeye göre 2019 yılı net dönem karının yüzde 25'ini aşan kısma ilişkin ödemeler 30.12.2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Bu sebeple, şirketimiz yönetim kurulu üyeleri yukarıda belirtilen tarihte, şirketimiz pay sahiplerine ve kurucu intifa senedi hak sahiplerine ödenecek olan kar payının yüzde yetmiş beşinin 07.01.2021 tarihinden itibaren ödenmesine oy birliği ile karar vermiştir.''


Hibya Haber Ajansı