CHP Covid-19 Danışma Kurulu'ndan önlem çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi Covid-19 Danışma Kurulu pandeminin 6’ncı dalga ile sürdüğünü açıklayarak hükümeti önlem almaya çağırdı.

Cumhuriyet Halk Partisi Covid-19 Danışma Kurulu pandeminin 6’ncı dalga ile sürdüğünü açıklayarak hükümeti önlem almaya çağırdı.

CHP COVID-19 Danışma Kurulu, yaptığı yazılı açıklamayla pandeminin bitmediğini daha önce de dile getirdiklerini vurgulayarak, “Covid-19 pandemisi 6.dalga ile devam ederken alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerimizi kamuoyu ile 20 madde olarak paylaşıyoruz, hükümeti önlem almaya çağırıyoruz” açıklamasını yaptı.

CHP COVID-19 Danışma Kurulu’nun önerileri şunlar:

 1. "Covid-19 verileri günlük olarak test sayılarını da içerecek şekilde ve illere, yaş gruplarına, cinsiyete ve eşlik eden hastalıklara göre açıklanmalı;
 2. Şehirlerarası ve şehir içi ulaşımda toplu taşımada maske zorunluluğu getirilmeli;
 3. Kamuya açık kapalı alanlar iyi havalandırılmalı, bu alanlarda çalışanlar ve bulunanlar için maske takmanın önemi vurgulanmalı;
 4. 12 yaşın altındaki çocuklar için (5-11 yaş) ivedi olarak aşı sağlanmalı, isteyen anne/babalar çocuklarına aşı yaptırabilmeli;
 5. Yurttaşların aşı tedirginliklerini azaltmak için etkili iletişim sağlanmalı, bu konuda bilim insanları ve meslek örgütleriyle işbirliği yapılmalı;
 6. Hatırlatma dozlarının ivedi olarak yapılması için aşı kampanyaları düzenlenmeli;
 7. Test politikası değiştirilmeli, hastalık bulgusu gösterenlerin yanı sıra risk gruplarında tarama amaçlı testler yapılmalı, bu amaçlı hızlı antijen testleri kullanıma alınmalı;
 8. Omicrona karşı daha etkili aşıların uygulamaya girebilmesi için girişimde bulunulmalı, bu konuda Sağlık Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılmalı;
 9. Turkovac aşısının etkinliği ve etkililiğiyle ilgili bilimsel raporlar yayınlanmalı;
 10. Kamuda ya da özel sektörde çalışanların hasta olması halinde (PCR+) herhangi bir özlük ve/veya mali hak kaybına uğramaksızın izolasyona, temaslılarının karantinaya alınabilmesi için gerekli düzenlemeler ivedi olarak yapılmalı;
 11. SARS-CoV-2 virüsünün genetik yapısı daha yüksek oranda izlenerek, ülkemizdeki baskın endişe verici varyant ve dağılımı hakkında daha kapsamlı bilgiler elde edilmeli;
 12. Yurttaşlar bilimsel verilere dayalı olarak düzenli biçimde pandeminin gidişatı konusunda bilgilendirilmelidir.
 13. Gebelerde aşılamanın güvenli ve etkili olduğu bilimsel veriler ışığında toplumla paylaşılmalı, aşısız gebelerin yol açtığı anne ölümleri önlenmeli;
 14. Okulların açılacağı dönem salgının sorunlu olabileceği bir zaman dilimi olduğu dikkate alınarak sınıf yoğunluğunun azaltılması için şimdiden planlama yapılmalı;
 15. Türkiye’de uygulanan aşıların tamamı için aşı gerçek yaşam verilerine dayanan etkililik sonuçları açıklanmalı, aşılama politikası bu verilere göre düzenlenmeli;
 16. Sağlık kurumlarındaki hizmetin aksamaması için çalışan sağlığı ve güvenliği tedbirleri en üst düzeyde uygulanmalı ve bu bağlamda sağlık çalışanlarına yönelik semptom ve test takibi yapılmalı;
 17. Sonbahar dönemi için influenza aşılanması için şimdiden planlama yapılmalı ve aşı temininde bulunulmalı;
 18. Sağlık kurumlarında maske zorunluluğu yakından izlenmeli, hasta ve yakınlarının maske takması sağlanmalı; 
 19. Kamuya açık alanlarda (Kamu kurumları, AVMler vb.) el antiseptiklerinin kullanımına özen gösterilmeli, kapalı alanlarda maske takmanın önemi vurgulanmalı, isteyenler için maske sağlanmalı;
 20.  Risk grupları yakından izlenmeli, bu bağlamda huzurevleri için etkili önlemler alınmalıdır."


Hibya Haber Ajansı