Çin’de “Taiwan meselesi ve yeni çağda Çin’in birleşmesi” başlıklı beyaz kitap yayımlandı

Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi ve Çin Devlet Konseyi Basın Ofisi bugün “Taiwan meselesi ve yeni çağda Çin’in birleşmesi” başlıklı bir beyaz kitap yayımladı.

Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi ve Çin Devlet Konseyi Basın Ofisi bugün “Taiwan meselesi ve yeni çağda Çin’in birleşmesi” başlıklı bir beyaz kitap yayımladı.

Beyaz kitap, Taiwan’ın Çin’in bir parçası olduğu gerçeğini yinelemek, Çin Komünist Partisi (ÇKP) ve Çin halkının vatanın birleşmesi kararlılığını göstermek, ÇKP’nin ve Çin hükümetinin yeni çağda vatanın birleşmesi politikalarını tanıtmak için kamuoyuyla paylaşıldı.

Beyaz kitaba göre, Taiwan adasının öteden beri Çin'e ait olduğu gerçeğinin tarihi ve hukuki sağlam bir temeli var.

Beyaz kitaba göre, BM Genel Kurulu’nun 2758 sayılı kararı, “Tek Çin” ilkesini yansıttan siyasi bir belge niteliğindedir.  Nitekim “Tek Çin ” ilkesi, uluslararası toplumda genel kabul gören ve herhangi bir kuşkuya yer bırakmayan evrensel görüş birliği ve uluslararası ilişkilerin temel normlarından biridir.

Beyaz kitapta tarihi gerçekler ve hukuki dayanaklarla Taiwan’ın hiçbir zaman bir devlet olmadığına işaret edilerek, Taiwan’ın Çin'in bir parçası olma statüsünün de değiştirilemeyeceğine vurgu yapıldı.  

Beyaz kitaba göre, Çin Komünist Partisi, öteden beri Taiwan  meselesini çözme ve Çin’in kapsamlı birleşmesi yönünde tarihi misyonuna kendini adamıştır. ÇKP’nin kararlı liderliği altında, Taiwan Boğazı'nın iki yakasındaki halkların dayanışması güçlendirildi, iki yaka arasındaki gerilim yumuşatıldı ve barışçı gelişim yoluna geçildi, böylece geçen 70 yıl içinde iki yaka arasındaki ilişkilerde gözle görülür ilerlemeler kaydedildi.

Beyaz kitaba göre, vatanın kapsamlı şekilde birleşmesini gerçekleştirmek, Çin milletinin tarihi ve kültürü tarafından belirlendi ve Çin milletinin ulu kalkınmasının esas gereksinimi oldu. Çin milleti, vatanın kapsamlı birleşmesi hedefine kavuşmaya tarihte bütün zamanlardan daha yakındır ve bu hedefi gerçeğe dönüştürmek için tam güven ve kapasiteye sahiptir.  

Çin devletinin ilerlemesi, özellikle geçen 40 yıldan fazla bir süre içinde reform ve dışa açılma ve modernizasyon inşasında kaydedilen dev başarılar, vatanın kapsamlı birleşme sürecini derinlemesine etkilemektedir.

Beyaz kitapta, Demokratik İlerleme Partisi liderliğindeki Taiwan makamlarının sözde “Taiwan’ın bağımsızlığı”na kalkışmasının Taiwan Boğazı’ndaki barış ve istikrara ciddi tehdit ve zarar getirdiğine işaret edilerek, bu tehditlerin Çin’in kapsamlı birleşme sürecinde mutlaka ortadan kaldırılacağının altı çizildi.

Beyaz kitapta, dış güçlerin sözde “Taiwan’ın bağımsızlığı” bölücü güçlerini kışkırtmasının da Taiwan Boğazı’nın iki yakası arasındaki gerilimi artırdığı gibi, Asya-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarı baltaladığı, uluslararası toplumun ortak beklentisini çiğnediği bildirildi. Beyaz kitaba göre, dış güçlere dayanarak sözde “Taiwan’ın bağımsızlığı”na kalkışma ile Taiwan meselesini kullanarak Çin’in gelişimini engelleme girişimleri eninde sonunda boşa çıkacak, Çin’in kapsamlı birleşmesi, hiç kimsenin durduramayacağı tarihi bir eğilimdir.   

Beyaz kitapta: “Vatanın barışçıl bir şekilde birleşmesi ve ‘bir ülke, iki sistem’ politikaları, Çin’in Taiwan meselesini çözmek için en iyi seçenek ve temel ilkelerdir. Buna rağmen, Çin hükümeti ve Çin halkı,  her çeşit sözde ‘Taiwan’ın bağımsızlığı’ yanlısı bölücü güçlerin faaliyetlerine izin vermez ve olanak sağlamaz. Çin hükümeti, vatanın barışçıl bir şekilde birleşmesine en büyük içtenlikle yaklaşacak, buna rağmen, vatanın birleşmesi konusunda askeri yöntemden vazgeçme taahhütünde bulunmayacaktır ve gerekli tüm karşı önlemleri alma seçeneğini dışlamayacaktır. Bu tutum, esas olarak Taiwan’da yaşayan soydaşlarımızı değil, dış güçlerin müdahalesini ve bir avuç sözde ‘Taiwan’ın bağımsızlığı’ bölücü güçlerini hedefleyecektir.” ifadelerine yer verildi.

Taiwan’ın geleceğinin vatanın birleşmesine sıkıca bağlı olduğuna işaret edilen beyaz kitapta, “bir ülke, iki sistem” temelinde Taiwan Boğazı’nın iki yakası arasında barışçıl birleşme gerçekleştirmenin Çin milletinin ulu kalkınmasına yeni dinamizm katacağı gibi, Taiwan’daki Çin halkına büyük çıkar getireceği, aynı zamanda dünya halkının bir mutluluğu olacağına vurgu yapıldı.

Kaynak: Çin Uluslararası Radyosu
Hibya Haber Ajansı