Galata Wind Enerji'nin halka arz çalışmaları

Galata Wind Enerji A.Ş, hisselerinin halka arzı çalışmalarına ilişkin bildirim yapıldı.

Galata Wind Enerji A.Ş, hisselerinin halka arzı çalışmalarına ilişkin bildirim yapıldı.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

''Yönetim kurulumuz bugünkü toplantısında, doğrudan bağlı ortaklığımız Galata Wind Enerji A.Ş'nin tamamı ödenmiş toplam 534.791.457,65 Türk Lirası sermayesini temsil eden tamamı nama yazılı ve 1 Kuruş itibari değerdeki toplam 53.479.145.765 adet paylarından toplam sermayesinin %25'ine karşılık gelen 13.369.787.000 adet paylarının halka arz edilmesine, ayrıca buna ilave olarak ek satış hakkı kullanımı kapsamında Galata Wind Enerji A.Ş'nin toplam sermayesinin %5'ini temsil eden 2.673.957.000 adet paylarına ek satış imkanı tanınmak suretiyle bu payların da halka arza konu edilebilmesine ve bu itibarla ek satış hakkı kullanımı dahil Galata Wind Enerji A.Ş'nin toplam sermayesinin %30'unu temsil eden 16.043.744.000 adet paylarının halka arz edilmesine karar vermiştir. Galata Wind Enerji A.Ş paylarının Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınması ve halka arza onay verilmesi talebiyle bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Bu kapsamda gerekli izinlerin alınması amacıyla ayrıca Borsa İstanbul A.Ş ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş başvuruları da yapılmaktadır. Faaliyet sonuçları konsolide finansal tablolarımızda elektrik üretimi ve ticareti bölümünde sunulan Galata Wind Enerji A.Ş yeşil ve yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi yapmaktadır. Toplam 269 MW kurulu güce sahip, 3 adet Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) ve 2 adet Güneş Enerjisi Santrali (GES) bulunmaktadır. Galata Wind Enerji A.Ş, 2021 yılında bir yandan yenilenebilir enerji kaynakları tarafında yeni projeler ile yurt içinde ve yurt dışında büyümeyi hedeflemekte, bir yandan da dağıtık ve alternatif enerji  teknolojilerine yönelerek katma değeri yüksek alanlarda yeni iş alanları yaratmayı planlamaktadır.''


Hibya Haber Ajansı