Hektaş'ın sermaye artırımı

Hektaş Ticaret T.A.Ş'nin sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme tadili tescil edildi.

Hektaş Ticaret T.A.Ş'nin sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme tadili tescil edildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şunlar dile getirildi:

''Şirketimizin 3.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 860.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.290.000.000 TL (yüzde 150) bedelli, 380.000.000 TL (yüzde 44,18604) bedelsiz artırılarak 2.530.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin olarak sermaye artırımı işlemleri izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanmış ve yeni çıkarılmış sermayesi 2.530.000.000 TL'ye yükselmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi uyarınca şirketimiz esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna yapmış olduğumuz başvuru onaylanmış, esas sözleşmenin sermaye başlıklı 7.maddesinin tadil metni Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğünce 29.11.2022 tarihinde tescil, 30.11.2022 tarih 10715 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanarak ilan edilmiştir.''

Hibya Haber Ajansı