Menderes Tekstil'de esas sözleşme tadili

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş, esas sözleşme tadiline ilişkin bildirim yaptı.

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş, esas sözleşme tadiline ilişkin bildirim yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

''Yönetim kurulumuzun şirket esas sözleşmesinin 'Şirketin maksat ve mevzuu' başlıklı 3. maddesinin, 'Şirketin merkez ve şubeleri' başlıklı 4. maddesinin, 'Sermaye' başlıklı 6. maddesinin, 'Esas sözleşme değişikliği' başlıklı 14. maddesinin tadil edilmesine ve ayrıca tadil metninde yer alan 'Payların devri' başlıklı maddenin 20. madde olarak ve 'Birleşme ve bölünme hükümleri' başlıklı maddenin 21. madde olarak esas sözleşmeye eklenmesine ve mevcut esas sözleşmedeki 'Yasal hükümler' başlıklı 20. maddenin numarasının 22 olarak değiştirilmesine ve 'Kurumsal yönetim ilkelerine uyum' başlıklı 21. maddenin numarasının 23 olarak değiştirilmesine ve ilgili maddenin tadil edilmesine yönelik 21.04.2021 tarihli kararı uyarınca gerekli izinlerin alınması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) 27.04.2021 tarihinde yapmış olduğumuz başvurumuza istinaden Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 02.05.2021 tarih ve E-85780303-110.01.01.01-71826 sayılı yazısı ile esas sözleşmenin tadil tasarısının tadilinde elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuat kapsamında kurumca bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir. Esas sözleşme değişiklik tadil tasarısı, SPK ve Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli izinler alındıktan sonra yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.''
 

Hibya Haber Ajansı