Menderes Tekstil'in esas sözleşme tadiline bakanlık onayı

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin esas sözleşme tadiline Ticaret Bakanlığı onay verdi.

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin esas sözleşme tadiline Ticaret Bakanlığı onay verdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3'üncü maddesinin, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin, "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 14'üncü maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ve ayrıca ekteki tadil metninde yer alan "Payların Devri" başlıklı  maddenin 20'inci madde olarak ve "Birleşme ve Bölünme Hükümleri" başlıklı maddenin 21'inci madde olarak Esas Sözleşme'ye eklenmesine ve mevcut esas sözleşmedeki "Yasal Hükümler" başlıklı 20'nci maddenin numarasının 22 olarak değiştirilmesine ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 21'inci maddenin numarasının 23 olarak değiştirilmesine ve ilgili maddenin ekteki şekilde tadil edilmesine ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı'na yaptığımız başvurumuz Ticaret Bakanlığı'nın 14.06.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00064707403 sayılı yazısı ile onaylanmıştır." denildi.
Hibya Haber Ajansı