Özəl sektorun xaricdən uzunmüddətli borcu 193,5 milyard dollara qədər azaldı

Türkiyə Respublika Mərkəz Bankı (TRMB) məlumatlarına görə noyabr sonu etibarilə, xüsusi sektorun yurd xaricindən təmin etdiyi uzun müddətli kredit borcu 193.5 milyard dollara, qısa müddətli kredit


Türkiyə Respublika Mərkəz Bankı (TRMB) məlumatlarına görə noyabr sonu etibarilə, xüsusi sektorun yurd xaricindən təmin etdiyi uzun müddətli kredit borcu 193.5 milyard dollara, qısa müddətli kredit borcu isə 10.2 milyard dollara gerilədi.

Hibya Xəbər Agentliyi