Piyasadan haberler

BEYAZ…Yetkili satıcısı olduğumuz 5 markada; 2022 yılı ilk dokuz ayında, toplam 6.412 adet sıfır araç satışını Beyaz Filo olarak gerçekleştirdik.

AKFGY…Yönetim Kurulu 4.10.2022 tarihli toplantısında; Muğla ili, Bodrum ilçesi, Yalıkavak Mahallesi'nde Şirketimize ait 22,197 m²'lik arsa üzerinde yapılması planlanan villa projesi ile ilgili olarak, SPK mevzuatı ve piyasa koşulları paralelinde, maliyet+kâr inşaat sözleşmesinin müteahhit olarak Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş ile %12 müteahhitlik kârı üzerinden yapılmasına, 24 aylık iş ilişkisinin sözleşme tarihi itibarıyla başlamasına karar verilmiştir. Söz konusu iş ilişkisi ile Yalıkavak'ta yapılması planlanan villaların satışından elde edilecek gelirin ve kârın finansal tablolarımıza pozitif etkisi öngörülmektedir.

BEYAZ…Yetkili satıcısı olduğumuz 5 markada; 2022 yılı ilk dokuz ayında, toplam 6.412 adet sıfır araç satışını Beyaz Filo olarak gerçekleştirdik. Bu satış adeti ışığında, 29 yılı aşkın tecrübemizi, yenilikçi iş yapma anlayışımızla birleştirerek sektörde öncü ve lider konumumuzu, ileriki yıllarda da korumayı hedefliyoruz.

MERIT, NTHOL…Şirket içinde bulunduğu Net Grubu şirketlerinden Merit Kıbrıs Turizm Limited'in (Eski adı Voyager Kıbrıs Limited olan şirketin unvanı, talebi doğrultusunda 29.08.2022 tarihli KKTC Bakanlar Kurulu kararıyla Merit Kıbrıs Turizm Limited olarak değişmiştir.) mal sahibi olduğu, Girne'de yapılan Merit Royal Diamond Hotel tam kapasite çalışmaya başlamıştır. Merit Royal Diamond Hotel, Merit Kıbrıs Turizm Limited ile şirketimiz arasında imzalanan sözleşmeye istinaden şirketimiz tarafından işletilmektedir.

ZOREN…03.01.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden; Şirketimizin %100 dolaylı bağlı ortaklığı Rotor Elektrik Üretim AŞ'nin Osmaniye ili, Bahçe ilçesinde işletmekte olduğu 135 MWm/135 MWe kurulu güce sahip Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali'nin mevcut üretim lisansı rüzgar enerji santraline entegre olarak güneş enerjisinden elektrik üretmek amacıyla 160,209 MWm / 150,6 MWe gücünde Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Ana Kaynak Rüzgar + Yardımcı Kaynak GES) olarak tadil edilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

PRDGS…Şirketimizin girişim yatırımı portföyünde bulunan ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. tarafından, faaliyet konusu enerji piyasası düzenleme kurumundan lisanslı ve lisanssız enerji yatırımları için gerekli izin ve lisansı alarak, her türlü kaynaktan enerji üretimi ile bu enerjinin iletimi, dağıtımı ve ticaretini yapmak olan ve aktifinde yer alan, sermayesi ve oy haklarının tamamına sahip olduğu 13 adet iştiraki vasıtasıyla toplam 12 MW'lık güneş enerjisi tesisine sahip olan Sunfarming Eurasia Asset Enerji Yatırımları ve Yönetimi A.Ş.'nin toplam 37.425.000 TL tutarındaki sermayesinin tamamının toplam 12.344.772 Amerikan Doları karşılığı bedelle satın alınması amacına yönelik olarak 04.10.2022 tarihi itibarıyla sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme çerçevesinde kapanışın yapılması ve satın alma işleminin tamamlanması için gerekli ön koşulların sağlanıp sağlanmadığının tespit edilmesi amacıyla ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. tarafından satın alınması planlanan Sunfarming Eurasia Asset Enerji Yatırımları ve Yönetimi A.Ş. nezdinde gerekli çalışmalara başlanmış olup, kapanışa ilişkin tüm şartların gerçekleşmesi halinde pay devri işleminin 30.11.2022 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır. Pay devrine ilişkin işlemlerin tamamlanması halinde konuya ilişkin yatırımcılarımıza bilgi verilecektir.

MGROS.. Şirket faaliyet gösterdiği lokasyonlarda elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj istasyonlarının işletilmesi ve şarj hizmetinin sunulması amacıyla, yeni bir anonim şirket kurulmasına karar verilmiştir. Söz konusu hizmetlerin verilebilmesi için alınması gereken yasal izinler için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu dahil gerekli başvurular yapılacaktır. Yeni şirket Migros Ticaret A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olacak olup, nakden ödenecek olan kuruluş sermayesi ise 4.500.000 TL olacaktır.

AYES… Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması ve yatırımların desteklenmesi amacıyla, Yatırım Teşvik Belgesine sahip firmalara yönelik olarak, "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi" kullandırılması imkanı getirilmiştir. Bunun üzerine; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Yatırım Taahütlü Avans Kredisi başvurusunun Yatırım Teşvik Belgesi alınması şartına bağlı olduğundan dolayı, bina inşaatı ve makine-teçhizat sabit yatırım tutarı 44.700.000 TL'lik Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. Bu teşvik belgesine göre, Yatırımın Finansmanı %23 oranında 10.300.000 TL özkaynaklar, %77 oranında 34.400.000 TL yabancı kaynaklardan ibarettir. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca onaylanan 4.10.2022 tarih ve 542088 belge no.lu Yatırım Teşvik Belgesi ile yararlanabileceğimiz destek unsuru yalnızca KDV istisnasıdır. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisinin Şirketimize tahsis edilmesi durumunda; Kocaeli Dilovası fabrikamızda Çelik Hasır ve Tel üretimine ilişkin ek bina inşaatı ve makine-teçhizat yatırımı Yönetim Kurulunda karara bağlanacaktır. Uygun kredi koşullarının oluşmaması durumunda Yatırım Teşvik Belgesi iptal edilecektir.

YEOTK… Şirket ile Birleşik Krallık'ta kurulu Ryse Energy (UK) Ltd şirketi arasında; Birleşik Krallık'ta birlikte Yenilenebilir Enerji alanında faaliyet göstermek hedefiyle ReY Energy Ltd ünvanlı şirket kurulması için hissedarlık sözleşmesi 04.10.2022 tarihinde imzalanmıştır. Şirketimizin ortaklıktaki payı %50'dir.

DERHL.. Şirket kullandığı ana üretim, dağıtım ve pazarlama markası olan EZ Emiliano Zapata ve şekil ibareli markanın tescil talebimiz; Ermenegildo Zegna markası ile yazı karakteri olarak iltibas yarattığı gerekçesi ile CONSİTEX S.A. tarafından yapılan itiraz üzerine TPE tarafından ret edilmiş, bu ret kararına karşı yaptığımız itirazın da TPE Yeniden Değerlendirme ve İnceleme Kurulu (YİDK) tarafından reddedilmesi üzerine, tescil başvurusuna konu işaret ile redde mesnet alınan markaların görsel, sescil, biçimsel ve anlamsal olarak ortalama tüketicileri iltibasa düşürebilecek derecede benzer olmadığı gerekçesi ile YİDK kararlarının iptali için TPE ve CONSİTEX S.A. aleyhine tescilin reddi işlemlerinin iptali için dava açılmıştır. Davayı gören Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi 19.02.2020 tarih, 2019/337 Esas ve 2020/49 Karar sayılı kararı davamızın kabulüne karar vermiştir. Davalının yaptığı temyiz ve karar düzeltme talepleri reddedilmiş ve mahkeme kararı lehimize kesinleşmiştir

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı