Piyasadan haberler

ASUZU…Kurum 06.10.2022 Tarih 19:42:21' de 1068496 numaralı bildirimindeki açıklama kısmındaki "T.C. Savunma ve Teknoloji Bakanlığı" sehven yazılmıştır.

CONSE…%100 bağlı ortaklığı Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş.'ye ("MBD") yönelik, 03.08.2022 tarihinde yayınlanan özel durum açıklamamıza istinaden, MBD tarafından, biyokütle santrali sahasında 1,8 MW kurulu güçte kurulacak yardımcı kaynak güneş enerjisi santralinin ("GES") inşaatı amacıyla, yüklenici firma ile 06.10.2022 tarihinde sözleşme imzalanmış olduğu Şirketimize bildirilmiştir. Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilecektir.

ASUZU…Kurum 06.10.2022 Tarih 19:42:21' de 1068496 numaralı bildirimindeki açıklama kısmındaki "T.C. Savunma ve Teknoloji Bakanlığı" sehven yazılmıştır. Düzeltilmiş metin aşağıdaki gibidir.Şirket ürün çeşitlendirme ve modernizasyon kapsamında planladığı yatırımın, Yatırım Teşvik Belgesi'ne bağlanması amacıyla T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapılan "Yatırım Teşvik Belgesi" başvurusu onaylanmış ve toplam 679.556.369 TL'lik tutarda ve 4 yıllık dönemde yapılması öngörülen yatırımlar için düzenlenmiştir. Bölgesel Teşvik Uygulamarı kapsamında değerlendirilmiş olan yatırım için sağlanan 5. Bölge'ye ilişkin destek unsurları şunlardır: • Sigorta Primi İşveren Hissesi (7 yıl) • Vergi İndirim Oranı %80 - Yatırıma Katkı Oranı %40 • Gümrük Vergisi Muafiyeti • KDV İstisnası • Faiz Desteği

EKGYO…Şirket projelerinden İstanbul Esenyurt Hoşdere 6. Etap İkmal İnşaat İşi'nin (Semt Bahçekent) kesin kabulü yapılmış olup Kesin Kabul Tutanağı 05.10.2022 tarihinde onaylanmıştır.

HUBVC…29.09.2022 tarihli KAP duyurumuzda iştirakimiz Tim Akıllı Kıyafetleri ve Bilişim Teknolojisi A.Ş.'nin ("TİM''), 29.09.2022 tarihinde yapılan Genel Kurulu'nda alınan karar ile sermaye artırımı yapıldığı ve Şirketimizin işbu sermaye artışına katılmadığı bilgisi paysahipleri ve kamuoyuyla paylaşılmıştı. Söz konusu sermaye artırımıyla TİM'in 100.001 TL olan sermayesi 2.000.000 Amerikan Doları karşılığında 9.090 TL artırılarak 109.091 TL olmuştur. 29.09.2022 tarihli KAP duyurumuzda belirttiğimiz üzere Şirketimiz yapılan bu sermaye artışına katılmadığından Şirketimizin TİM'deki payı %9,18'e düşmüştür.

TURGG…Şirket arazisinin de yer aldığı Plan ve Proje Müdürlüğü'nün; Kartal Merkez S-9 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı İtirazları ile ilgili teklifi (2022/232970) ile Kartal Merkez S-10 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı İtirazları ile ilgili teklifinin (2022/232971) İmar Komisyonuna havalesine karar verilmiştir. 03.10.2022 tarihli Kartal Belediyesi Meclis Toplantısının kaydına https://www.youtube.com/watch?v=DevXCKC_M4U linkinden ulaşılabilmektedir.

RNPOL… HORNBACH GROUP 9 Farklı Avrupa Ülkesinde toplam 167 Satış noktası ile Avrupanın en büyük 5 yapı market zincirinden biri olan müşterimizle, 2022 yılı ilk parti sevkiyatımız 4 Tır olarak 06.10.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

BSOKE… Şirket bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında; 1- Yönetim kurulu üyeliğinden 06.10.2022 tarihinde istifa eden Yusuf Kaya'nın istifasının kabulüne, 2- Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca; boşalan yönetim kurulu üyeliğine, 06.10.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'na sunulan Ufuk Bala Yücel'in Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ve bu değişikliklerin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

RHEAG… 2- 4 Eylül 2022 tarihleri arasında Endonezya'da G20 toplantıları etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen G20 ülkelerinden en umut verici girişimleri kurumlar ve yatırım fonları ile bir araya getirerek iş birliği yapmalarına ve yenilikçi sürdürülebilir iş projeleri geliştirmelerine olanak sağlayan G20 Dijital İnovasyon Ligi'ne Ülkemizi temsilen T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından önerilen yatırımlar arasında iştirakimiz Laska Teknoloji A.Ş. de yer almıştır. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mız önerisi G20 Başkanlığı tarafından kabul edilerek; Laska Teknoloji A.Ş. Ülkemizi 2022 yılı Endonezya Başkanlığı'nda düzenlenen G20 İnovasyon Ağı etkinliğine katılarak "Green and Renewable Energy" (Yeşil ve Yenilenebilir Enerji) başlığı altında temsil etmiştir. İştirakimiz Laska Teknoloji A.Ş.'nin etkinliğe katılımı ve Ülkemizi temsil ettiği için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınan teşekkür yazısı ekte sunulmuştur.

CONSE…%100 bağlı ortaklığımız Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş.'ye ("MBD") yönelik, 03.08.2022 tarihinde yayınlanan özel durum açıklamamıza istinaden, MBD tarafından, biyokütle santrali sahasında 1,8 MW kurulu güçte kurulacak yardımcı kaynak güneş enerjisi santralinin ("GES") inşaatı amacıyla, yüklenici firma ile 06.10.2022 tarihinde sözleşme imzalanmış olduğu Şirketimize bildirilmiştir. Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilecektir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı