Şirket haberleri

ŞİRKET HABERLERİ · AKGRT – Aksigorta A.Ş. 01.01.2019 - 31.12.2019 Tarihleri Arası Bağımsız Denetimden

ŞİRKET HABERLERİ

·

AKGRT

Aksigorta A.Ş. 01.01.2019 - 31.12.2019 Tarihleri Arası Bağımsız Denetimden Geçmemiş Brüt Yazılan Prim ve Brüt Ödenen Hasar Tutarı ile 31.12.2019 itibariyle Brüt Dosya Muallak Hasar Karşılığı KAP'ta paylaşılmıştır

·

DERAS

2019/34 sayılı Yönetim Kurulu kararınca şirket aktiflerinde bulunan yatırım amaçlı gayrimenkullerin satılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla Çanakkale ili Gelibolu ilçesinde bulunan mesken vasıflı gayrimenkul 235.000 TL değerle Berrak KUMATAŞ 'a satılmıştır. Oluşan 125.000 TL gayrimenkul satış kârının nasıl değerlendirileceğine Yönetim Kurulu daha sonra karar verecektir.

·

FONET

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesine şirketin katıldığı 30.12.2019 tarihinde KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) aracılığıyla duyurduğu ihale sonuçlanmış olup, ihaleyi Şirket kazanmıştır. Yasal itiraz süreci beklenmekte olup akabinde Sözleşme imzalama aşamasına geçilecektir. İhale bedeli 3.777.264,00 TL ‘dir.

·

INDES

Şirket % 50 oranında bağlı ortağı olan Neteks Teknoloji Ürünleri Anonim Şirketi'nin geri kalan % 50 payının alınması konusunda Westcon Group European Operation Limited Şirketi ile görüşmelere başlamıştır. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda şirketin bağlı ortaklıktaki payı % 100'e ulaşacaktır.

·

ITTFH

Şirketin İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapan Gürhan Özden ,12.01.2020 tarihi itibari ile görevinden ayrılmıştır.

·

KRSAN

Ayrılma Hakkı işlemleri Invest AZ Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

·

MEGAP

10/12/2019 Tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurula istinaden ayrılma hakkı kullanılmadığından süreç iptal edilmiştir.

·

MGROS

Şirketin 01.05.2017 - 31.12.2019 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi dönemi sona erdiğinden, yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 14 Ocak 2020 tarihi itibarıyla başlanılacaktır.

·

OYLUM

Şirket Yönetim Kurulu'nun 10.01.2020 tarih ve 66 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan; Şirketin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde ödenmiş sermayesini tamamı nakden karşılanmak üzere 13.808.800 TL'den 27.617.600 TL'ye artırılması nedeniyle toplam 13.808.800 TL nominal değerli paylara ilişkin olarak nominal değeri 1,00 TL'den satış yapılması neticesinde elde edilecek 13.808.800 TL'nin fon kullanım raporuna göre, Bedelli sermaye artırımı ile elde edilecek fon, Şirket’in işletme sermayesini güçlendirecek, yeni yatırımlar finanse edilecek ve şirketin kısa vadeli finansal borçları azaltılacaktır. Bu sayede Şirketin yüksek hızda büyümesi ve
karlılığını artırması hedeflenmektedir.

·

PAPIL

07.01.2020 tarihinde yapılan açıklama ile tüm hazırlıkları tamamlayarak 16.01.2020 tarihinde Malta'da katılmayı planladığı ihalenin (Tender for the Provision of the Automated Biometric Identification System for the Malta Police Force Using Environmentally Friendly Measures), ilgili ihale komisyonu (Malta Polis Kuvvetleri) tarafından herhangi bir neden belirtilmeksizin iptal edildiği resmi olarak ilan edilmiştir.

·

PEKGY

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.1) 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca; 2019 yılı içerisinde kamuya açıklanan son finansal tablolarda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen kiralama işlemlerinin toplamı KDV hariç 448.000 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı içerisinde kamuya açıklanan son finansal tablolarda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen satış işlemleri ise KDV hariç toplam 32.550.262,50 TL olup; bu tutarın tamamı hasılata yansımıştır.

·

PGSUS

Şirket 2020 yılına yönelik beklentilerini KAP'ta ilan etti.

·

PKART

Şirket ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. arasında 10 Ocak 2020 tarihinde, toplam değeri 7.000.000 Euro olan akıllı kart satış ve kişiselleştirme anlaşması imzalanmıştır.

·

PRKAB

Sermaye Artışının Tamamlanması ve Ana Sözleşme Tadil Başvurusu ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım

·

SANFM

Şirket mülkiyetinde bulunan G.O.P. OSB Mah.4.Cad.N18 Çerkezköy TEKİRDAĞ (941 Ada 10 Parsel) adresinde bulunan fabrika binası 2020 yılı kira bedeli aylık 218.000 TL+KDV olarak belirlenmiştir. Yıllık kira geliri 2.616.000 TL +KDV. (2019 yılı kira bedeli 180.000 TL+ KDV) Kira bedeli 1A Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından yapılan 23.12.2019 tarih 400-055-12-19-0346 nolu raporda belirlenen tutarın üzerindedir.

·

SEKFK

Genel Müdür Yardımcılığı görevine Rahime Özlem Baysal'ın atanmasına, kendisine birinci derece imza yetkisi verilmesine, aynı zamanda Genel Müdürlüğe vekalet etmesine, özlük haklarının tespiti ve uygulanması hususunda Yönetim Kurulu Başkanı'nın yetkili kılınmasına,karar verilmiştir

·

TDGYO

Teslimlerine 2019 yılı içerisinde başlanılan Bursa Yıldırım İlçesi Millet Mahallesi 3074 ada 8 Parselde yer alan Millet Projesinin Yapı Kullanma İzin Belgesi(İskan) 09.01.2020 tarihinde 247/09 numarası ile Bursa Yıldırım Belediyesi Ruhsat Şefliğinden alınmıştır.

·

TSGYO

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 40. Maddesi (40/3/ç) Kapsamında KAP'ta Yapılan Açıklama

·

YUNSA

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER Yünsa paylarına ilişkin Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş. tarafından yapılan zorunlu pay alım teklifi hakkında KAP'ta yer alan paylaşım

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

·

ATAGY

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER 09/01/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,61-4,62 fiyat aralığından 11000 adet alım, işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payları 09/01/2020 tarihi itibariyle %19,20 sınırına ulaşmıştır.

·

GUSGR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK 10.01.2020 - 10.01.2020 tarihinde GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,18 - 2,18 TL fiyat aralığından 350.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi
gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. sermayesindeki payı 02.01.2020 tarihi itibariyle %3,9885 sınırına ulaşmıştır.

·

GUSGR

VAKIFBANK PERSONELİ ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLER 10.01.2020 - 10.01.2020 tarihinde GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,18 - 2,18 TL fiyat aralığından 300.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 10.01.2020 tarihi itibariyle %8,91 sınırına ulaşmıştır.

·

MEMSA

Salih ERTÜRK 10/01/2020 tarihinde MEMSA A.S. payları ile ilgili olarak 0,34 TL fiyat aralığından 79.205 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte MEMSA A.S. sermayesindeki payları 10/01/2020 tarihi itibariyle % 0,9763 sınırını asmıştır.

·

VAKFN

VAKIFBANK PERSONELİ ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLER 10.01.2020 - 10.01.2020 tarihinde VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,23 - 2,25 TL fiyat aralığından 95.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. sermayesindeki payı 10.01.2020 tarihi itibariyle %0,46 sınırına ulaşmıştır.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

·

OYLUM

Şirketin 60.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 13.808.800 TL'den 27.617.600 TL'ye artırılmasıyla satılacak olan 13.808.800 TL nominal bedelli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname ve başvuru belgeleri 10/01/2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuştur.

Kaynak: A1 Capital
Hibya Haber Ajansı