Şirket haberleri

ŞİRKET HABERLERİ · AKGUV – Yönetim kurulu kararı ile ilgili detaylı

ŞİRKET HABERLERİ

·

AKGUV

Yönetim kurulu kararı ile ilgili detaylı paylaşım

·

BRKO

21 Aralık 2019 Tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurula istinaden ayrılma hakkı kullanılmamıştır.

·

CRFSA

Şirket SPK ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Hatice Kösalı Teksoy'un Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi çerçevesinde oluşturulan Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

·

DESA

Taşyaka Mah. Ölüdeniz Cad. N14 Erasta Alışveriş Merkezi ortak alanı Zemin kat Fethiye/MUĞLA adresinde "Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Erasta Samsonite Kiosk " ünvanlı olmak üzere toplam 1 (bir) yeni mağaza 11.01.2020 itibari ile faaliyete geçmiştir. Erasta Samsonite kioks mağazamızın alanı 14,35 m2'dir.

·

HUBVC

İştirak OTTOO Yazılım A.Ş. Hakkında Alınan Yönetim Kurulu Kararı KAP'ta paylaşılmıştır

·

LUKSK

Şirketin %100 'üne sahip olduğu Lüks Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. ile birleşmesi işlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde sonuçlandırılmamasından dolayı birleşmeden vazgeçilerek süreç sonlandırılmıştır.

·

POLTK

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim; Genel Kurulda kar tutarının değişmesi ile KAP'ta yer alan detaylı paylaşım.

·

QNBFB

Bankanın hakim ortağı Qatar National Bank S.A.Q. ("QNB")'nin 31 Aralık 2019 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları 14 Ocak 2020 tarihinde QNB'nin web sitesinde ilan edilmiştir. QNB'nin konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Bankanın Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ("UFRS")'ye uygun olarak hazırlanan finansal verileri de konsolidasyona tabi tutulmuş olup, bu veriler QNB Grup Raporlaması uygulamaları çerçevesinde hazırlanmıştır. İlgili veriler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgeler çerçevesinde hazırlanacak finansal tablolardan önemli derecede farklılıklar içermekte olup, belli bazı finansal büyüklükler dışında karşılaştırılması mümkün değildir. Bankanın Grup Raporlaması uygulamaları çerçevesinde 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Toplam Aktifleri, Toplam Net Kredileri ile Toplam Müşteri Mevduatları sırasıyla 192.9 milyar TL, 122.4 milyar TL ve 113.0 milyar TL'dir. Banka BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgeler çerçevesinde hazırlanacak bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2019 dönemine ait finansal tablolarının 30 Ocak 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanarak kamuya ilan edilmesi planlanmaktadır.

·

RAYSG

Şirketin 2019 yılı Ocak-Aralık aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 1.238.078.671,- TL dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 36,62 oranında artış meydana gelmiştir.

·

TTRAK

Şirket 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının 10 Şubat 2020 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

·

YGYO

İştirak Zincir Yapı A.Ş.'den elde edilen bilgiler doğrultusunda; İstanbul Tower 205 projesinin satışına ilişkin olarak taraflar arasında bu aşamada mutabakat sağlanamadığı öğrenilmiş olup, konuya ilişkin herhangi bir gelişme olması durumunda ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli açıklamaların yapılacağı paylaşılmıştır.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

·

ATAGY

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER 10/01/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,31-4,42 fiyat aralığından 10000 adet alım, 532860 adet satım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki payları 10/01/2020 tarihi itibariyle %17,00 sınırına ulaşmıştır

·

GUSGR

VAKIFBANK PERSONELİ ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLER 13.01.2020 - 13.01.2020 tarihinde GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,19 - 2,19 TL fiyat aralığından 500.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 13.01.2020 tarihi itibariyle %8,82 sınırına ulaşmıştır.

·

GUSGR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK 13.01.2020 - 13.01.2020 tarihinde GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,19 - 2,19 TL fiyat 500.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. sermayesindeki payı 02.01.2020 tarihi itibariyle %3,8959 sınırına ulaşmıştır.

·

HUBVC

Ersin Refik Pamuksüzer 13.01.2020 tarihinde HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Payları ile ilgili olarak 24,10-24,24 TL fiyat aralığından 70.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payı 13.01.2020 tarihi itibari ile %0,50'ye düşmüştür.

·

MEMSA

Halil TOKTAŞ 13/01/2020 tarihinde MEMSA A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,34 TL fiyat aralığından 4000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MEMSA A.Ş. sermayesindeki payları 13/01/2020 tarihi itibariyle % 2,064 sınırını aşmıştır.

·

VAKFN

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK 13.01.2020 - 13.01.2020 tarihinde VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,26 - 2,31 TL fiyat aralığından 805.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.sermayesindeki payları/oy hakları 13.01.2020 tarihi itibariyle %0,9114 sınırına ulaşmıştır

·

VAKFN

VAKIFBANK PERSONELİ ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLER 13.01.2020 - 13.01.2020 tarihinde VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,26 - 2,3 TL fiyat aralığından 655.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.sermayesindeki payları/oy hakları 13.01.2020 tarihi itibariyle %0,086 sınırına ulaşmıştır.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

·

ALGYO

Kayıtlı sermayesi 20.000.000,-TL, çıkarılmış sermayesi 10.650.794,-TL olan şirketin çıkarılmış sermayesinin beheri 1 Kr nominal değerde 5.374.920.600 adet hamiline yazılı C grubu pay karşılığı 53.749.206,-TL tutarında artırılarak 64.400.000,-TL'ye çıkarılması ve esas sözleşmenin 6 ve 7 nci maddelerinin ekteki şekilde tadili için 14.01.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu' na başvurulmuştur.

·

KPHOL

Şirket esas sözleşmesinin 7.maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, 21.250.000TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 4.250.000TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 17.000.000TL olarak (% 400 oranında) artırılarak 21.250.000TL'ye çıkarılmasına, Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve hali hazırda mevcut nominal değeri 1 TL olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot payın nominal değeri olan 1.00 TL üzerinden kullandırılmasına, Bedelli Sermaye artırımı işlemi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması ve sermaye artırımının tamamlanması için işlemlerin Yönetim Kurulu/Genel Müdürlük tarafından takip edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

·

YESIL

Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, 33.750.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 6.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 27.000.000TL nakit (bedelli) olarak (% 400 oranında) artırılarak 33.750.000 TL'ye çıkarılmasına,Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve hali hazırda mevcut nominal değeri 1 TL olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot payın nominal değeri olan 1.00 TL üzerinden kullandırılmasına,Bedelli Sermaye artırımı işlemi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması ve sermaye artırımının tamamlanması için işlemlerin Genel Müdürlük tarafından takip edilmesine,oybirliği ile karar verilmiştir.

Kaynak: A1 Capital
Hibya Haber Ajansı