Xaricilər 107,8 milyon dollarlıq səhmləri və 177.7 milyon dollarlıq dövlət qiymətli kağızlarını satdılar

Türkiyə Respublika Mərkəz Bankı (TRMB) məlumatlarına görə xaricilər, 10 yanvar həftəsində 107.8 milyon dollarlıq səhm, 177.7 milyon dollarlıq dövlət daxili borc Sənədi (DİBS) satdı. Buna görə, 10


Türkiyə Respublika Mərkəz Bankı (TRMB) məlumatlarına görə xaricilər, 10 yanvar həftəsində 107.8 milyon dollarlıq səhm, 177.7 milyon dollarlıq dövlət daxili borc Sənədi (DİBS) satdı.
Buna görə, 10 Yanvar həftəsində xarici vətəndaşların portfelindəki ehtiyatların miqdarı 33 milyard 847.8 milyon dollara, dövlət qiymətli kağızlarının miqdarı isə 15 milyard 500.7 milyon dollara qədər azaldı.

Hibya Xəbər Agentliyi